Co oferuję

przez Super User
Odsłony: 262

 

 

Oferuję usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności telekomunikacja przewodowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą - linie, przyłącza telekomunikacyjne w zakresie:

 

 

 

 

 

1. reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej prowadzonych robót liniowych w zakresie: sieci i instalacji teletechnicznych 

2. reprezentowania inwestora przez sprawowanie kontroli zgodności z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej prowadzonych prac w budynkach w zakresie: instalacji teletechnicznych, instalacji teleinformatycznych

2. sprawowania kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę

3. udziału w odbiorach zrealizowanych robót liniowych, potwierdzanie zakresu wykonanych prac, weryfikacji dokumentacji powykonawczej

3. udziału w odbiorach zrealizowanych prac telekomunikacyjnych w budynkach, potwierdzanie zakresu wykonanych robót, weryfikacji dokumentacji powykonawczej

4. współpracy z inwestorem w pracach związanych z przygotowaniem zadań inwestycyjnych

5. sprawdzania projektów budowlanych pod względem technicznym i prawnym

 

 Podstawowy obszar działania: województwo zachodniopomorskie.